Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Перегляд петиції

Повна відмова від

Оскільки контроль за приватними перевізниками  належним чином не здійснюється, а тобто: жахливий технічний стан транспортних засобів; ухиляння та приховування обігу коштів; низький рівень якісті обслуговування. Ми, жителі міста, не пропонуємо, а вимагаємо:

1. Розробити трирічний план повної відмови міста від маршрутних таксі, "маршруток", з подальшим переходом на лише маршрутні автобуси, більш комфортні транспортні засоби з більшою пасажиромісткістю та електротранспорт (тролейбуси та автобуси з електродвигунами), які курсуватимуть за чітко визначеним графіком, які є набагато безпечнішими та екологічнішими.

2. Створити робочу групу, для здійснення цього плану у складі: Представників місцевої влади, представників приватних перевізників, громадських діячів та спеціалістів в галузі перевізок. 

3. Переглянути, модернизувати наявну сітку маршрутів та вдосконалити пересування маршрутного транспорту  у всіх напрямках міста.

4. Розробити річний план удосконалення вже наявної програми "Картка криворіжця", для можливості поповнення на картку грошей та оплати нею не тільки у комунальному, а й в приватному транспорті. 

5. Забов'язати перевізників обладнати усі транспортні засоби терміналами/валідаторами для безготівкової оплати.

Виконання цих планів дасть змогу:
- Підняти рівень безпеки на дорогах міста, що неодмінно позитивно вплине на статистику ДТП і відповідно на статистику смертності на дорогах міста;
- Зменшити кількість шкідливих викидів у повітря за рахунок зменшення кількості транспортних засобів та наданню переваги електротранспорту;
- Вивести з тіні плату за проїзд у громадському транспорті та направити виручені кошти на розвиток інфраструктури. Адже всім відомо, що приватні перевізники здебільшого не видають квитки та дані про пасажирообіг, в такий спосіб ухиляючись від сплати коштів до бюджету.
- Забезпечити високий рівень обслуговування на громадському транспорті, чого вкрай не вистачає сьогодні.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поскольку контроль за частными перевозчиками должным образом не осуществляется, а именно: ужасающее техническое состояние транспортных средств; уклонение и утаивание оборота средств; низкий уровень качества обслуживания. Мы, жители города, не предлагаем, а требуем:

1. Разработать трехлетний план полного отказа города от маршрутных такси, "маршруток", с последующим переходом на только маршрутные автобусы, более комфортные транспортные средства с большей пассажировместимостью и электротранспорт (троллейбусы и автобусы с электродвигателями), которые будут курсировать по четко определенному графику, гораздо безопаснее и экологичнее.

2. Создать рабочую группу для осуществления этого плана в составе: Представителей местной власти, представителей частных перевозчиков, общественных деятелей и специалистов в области перевозок.

3. Просмотреть, модернизировать существующую сетку маршрутов и усовершенствовать передвижение маршрутного транспорта по всем направлениям города.

4. Разработать годовой план усовершенствования уже имеющейся программы "Карта криворожанина", для возможности пополнения на карту денег и оплаты ею не только в коммунальном, но и в частном транспорте.

5. Обязать перевозчиков оборудовать все транспортные средства терминалами/валидаторами для безналичной оплаты.

Выполнение этих планов позволит:
– Поднять уровень безопасности на дорогах города, что непременно положительно повлияет на статистику ДТП и соответственно на статистику смертности на дорогах города;
- Уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу за счет уменьшения количества транспортных средств и предпочтения электротранспорта;
- Вывести из тени оплату за проезд в общественном транспорте и направить вырученные средства на развитие инфраструктуры. Ведь всем известно, что частные перевозчики в большинстве своем не выдают билеты и данные о пассажирообороте, таким образом уклоняясь от  уплаты средств в бюджет;
- Обеспечить высокий уровень обслуживания на общественном транспорте, чего не хватает сегодня.

Автор: Гуріненко Олександр АндрійовичПетиція від: Фізичної особиЗібрано підписів: 71
Розпочато збір підписівПочаток збору підписів: 25.02.2022Кінцева дата: 25.05.2022

Необхідна кількість підписів: 1000Зібрано підписів: 71Залишилося зібрати: 929

Повідомлення
Для того щоб підписатися під петицією Ви маєте авторизуватися на сайті.

Підписанти

Тимченко Гліб Сергійович
Дата підпису: 2022-05-20 20:44:55
Кикоть Євген Михайлович
Дата підпису: 2022-05-20 12:09:09
КУЛЬГАВИЙ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ
Дата підпису: 2022-05-20 07:30:45
Шипович Дмитро Анатолійович
Дата підпису: 2022-05-20 03:49:59
Шилова Світлана Миколаївна
Дата підпису: 2022-05-19 10:53:09
Єрмаков Євген Вікторович
Дата підпису: 2022-05-18 22:54:59
Бурдейна Юлія Миколаївна
Дата підпису: 2022-05-18 21:59:12
Волошин Дмитро Миколайович
Дата підпису: 2022-05-18 20:12:03
ХУДОЛЕЙ ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА
Дата підпису: 2022-05-18 18:33:20
БЛИНОВА ГАННА СЕРГІЇВНА
Дата підпису: 2022-05-18 18:19:50
ПОПОВА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Дата підпису: 2022-05-18 17:11:42
Шпітко Вікторія Володимирівна
Дата підпису: 2022-05-18 17:08:50
Сердечна Анастасія Володимирівна
Дата підпису: 2022-05-18 17:03:53
Свиридов Денис Валерійович
Дата підпису: 2022-05-18 17:02:12
ЧЕРНЕНКО ЄВГЕНІЯ ІГОРІВНА
Дата підпису: 2022-05-18 16:59:19
ШАТАЙЛО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА
Дата підпису: 2022-05-18 16:58:37
Міщенко Олена Михайлівна
Дата підпису: 2022-05-18 16:52:58
Новохатько Вероніка Олександрівна
Дата підпису: 2022-05-18 16:52:50
Велічко Алла Борисівна
Дата підпису: 2022-05-18 15:31:27
Топальцев Олександр Григорович
Дата підпису: 2022-05-18 07:04:59
Федотова Валерія Сергіївна
Дата підпису: 2022-05-18 00:24:02
Надточій Костянтин Вікторович
Дата підпису: 2022-05-17 22:25:42
Баранова Лідія Данилівна
Дата підпису: 2022-05-17 14:44:46
Квач Оксана Юріївна
Дата підпису: 2022-05-17 13:38:58
Селіванова Тетяна Валеріївна
Дата підпису: 2022-05-17 10:14:42
Філь Раїса Дмитрівна
Дата підпису: 2022-05-17 09:33:43
Бразалій Ангеліна Миколаївна
Дата підпису: 2022-05-16 11:28:51
СОЛОВЙОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Дата підпису: 2022-05-13 16:02:30
УМРИШ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
Дата підпису: 2022-05-13 09:11:26
Горбунов Руслан Андрійович
Дата підпису: 2022-05-12 23:07:50
Василиненко Надія Борисівна
Дата підпису: 2022-05-12 21:04:46
Тарасюк Ліна Василівна
Дата підпису: 2022-05-12 14:58:12
Папуша Ігор Ігорович
Дата підпису: 2022-05-12 13:53:40
БОЧКОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
Дата підпису: 2022-05-11 20:45:50
Коптенков Ігор Миколайович
Дата підпису: 2022-05-11 15:36:28
Вуйчич Володимир Олександрович
Дата підпису: 2022-05-11 14:48:57
ДЕНЧИК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
Дата підпису: 2022-05-11 13:35:48
Петров Олексій Костянтинович
Дата підпису: 2022-05-03 16:31:58
Обух Нікіта Едуардович
Дата підпису: 2022-04-21 17:07:38
Грибуцька Аліна Сергіївна
Дата підпису: 2022-04-21 15:56:27
Валігурський Віктор Миколайович
Дата підпису: 2022-04-21 13:36:29
Припотень Інна Віталіївна
Дата підпису: 2022-04-21 08:54:37
Бархота Надія Дмитрівна
Дата підпису: 2022-04-20 22:17:53
Тихон Ірина Сергіївна
Дата підпису: 2022-04-20 20:27:05
Павленко Олексій Юрійович
Дата підпису: 2022-04-20 20:08:26
Кропотін Віктор Олександрович
Дата підпису: 2022-04-20 20:01:18
Дмітрієнко Денис Олегович
Дата підпису: 2022-04-20 18:39:16
Калашник Валентина Євгенівна
Дата підпису: 2022-04-20 18:22:23
Лівша Денис Миколайович
Дата підпису: 2022-04-20 17:00:19
Сокирюк Кристина Олександрівна
Дата підпису: 2022-04-20 16:11:32
Сторінки   1 2 »  


© 2009—2022, Виконком Криворізької міської ради