Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Перегляд петиції

Реорганізація Криворізької загальноосвітньої школи І-III ст.номер 116 у Гімназію з підрозділом початкова школа

 

 
Рішенням міської ради від 30.06.2021 №555 «Про подальше функціонування закладів загальної середньої освіти з урахуванням вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» затверджено План заходів щодо подальшого функціонування закладів загальної середньої освіти Криворізької міської ради з урахуванням вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» на 2021-2024 роки (далі – План). Згідно пункту 7 Плану, підпункту 7.26 у Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №116 Криворізької міської ради Дніпропетровської області припиняється формування у 2021/2022 н. р. – 10, 11 класів, у 2022/2023 н. р. – 5, 10-11 класів, у 2023/2024 н. р. – 5-6, 10-11 класів; переведення до гімназій, ліцеїв у 2023/2024 н. р. – 7-9 класів; рішення міської ради про перепрофілювання у 2024 р. Рішення міської ради від 30.06.2021 за №555 потребує перегляду та змін. Це пов’язано з організацією освітнього процесу. Згідно статті 3 Закону України «Про освіту», кожен має право на якісну та доступну освіту. В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Також відповідно до ст. 3 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року, ратифікованої Постановою ВР №789-ХІІ від 27 лютого 1991 р., в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.
На сьогодні на мікрорайоні Даманський функціонують 4 навчальні заклади загальної середньої освіти, з них: 1 заклад, у якому навчаються учні 5-11 класів, і 3 заклади, у яких навчаються учні 1-9 класів. Перепрофілювання КЗШ №116 у початкову школу може призвести до різкого зниження попиту закладу серед мешканців мікрорайону, так як зручніше та комфортніше для дитини та її батьків здобувати освіту у закладі з 1 по 9 клас, зокрема такий варіант ліпше і для родин, які мають декілька дітей шкільного віку, що зможуть здобувати освіту в одному навчальному закладі.
Дії щодо реорганізації закладу порушують пункти 1 та 2 статті 8 Закону України «Про повну загальну середню освіту»:
1. Територіальну доступність повної загальної середньої освіти забезпечують у межах повноважень органи державної влади та органи місцевого самоврядування шляхом: формування та утримання мережі закладів освіти, у тому числі опорних, їхніх структурних підрозділів (філій);
функціонування міжшкільних ресурсних центрів;
закріплення території обслуговування за комунальними закладами освіти (їхніми структурними підрозділами), що забезпечують здобуття початкової та/або базової середньої освіти.
2. Кожна дитина має право на здобуття початкової та базової середньої освіти у найбільш доступному та наближеному до місця її проживання закладі освіти (його структурному підрозділі).
Право дитини на здобуття початкової та базової середньої освіти у комунальному закладі освіти (його структурному підрозділі), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає дитина, гарантується, що не обмежує право батьків дитини або особи, яка досягла повноліття, обирати інший заклад освіти відповідно до законодавства.
Відповідно до розділу І. п. 2 наказу МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» – територія обслуговування - адміністративно-територіальна одиниця (або її частина чи окремі будинки), визначена і закріплена місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування за закладом освіти для забезпечення права кожної дитини, яка проживає на цій території, на здобуття початкової та/або базової середньої освіти у закладі освіти, що найбільш доступний та наближений до місця проживання дитини.
Реорганізація закладу порушує пункт 1 статті 6 Закону України «Про освіту»: забезпечено розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими потребами. А в цьому закладі здобувають освіту 22 дитини з особливим освітніми потребами.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про освіту» засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є людиноцентризм, гуманізм, демократизм, єдність навчання, виховання та розвитку. Окремо вбачаємо важливим зазначити, що зміна місця навчання і, зокрема, вірогідна зміна дитячого колективу, у якому за роки навчально-виховного процесу формуються певні традиції та правила, має вплив на морально-психологічний стан дитини. Відокремлені від колективу, діти опиняються в соціально-психологічному вакуумі, що значно ускладнює їх розвиток, а згідно Закону України «Про освіту» освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. На нашу думку, адаптаційний період п’ятикласників буде проходити більш м'яко у стінах рідної школи, де діти щодня мають можливість відвідати свій клас та вчителя, який за 4 роки навчання для дитини став справжнім провідником у шкільний світ. Це в свою чергу буде мати вплив і на якість знань учнів, так як емоційний стан має значний вплив на засвоєння навчального матеріалу.
Вважаємо, що перепрофілювання КЗШ №116 у початкову школу не вирішує проблем економії, наповнюваності класів, а лише призведе до порушення рівноваги психологічного стану усіх учасників освітнього процесу, які продовжують виконувати свої функції не зважаючи на умови, які виникли під час повномасштабної війни.
Відповідно ст. 32 п.1 Закону України «Про повну загальну середню освіту» рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник (засновники). Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та /або суспільства. Звертаємось до Криворізької міської ради з проханням переглянути рішення міської ради від 30.06.2021 №555 «Про подальше функціонування закладів загальної середньої освіти з урахуванням вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та залишити на базі КЗШ №116 гімназію зі структурним підрозділом початкової школи, адже у шкільній освіті вже має підкорятися життєвій логіці, турботі про фізичне та психічне благополуччя дітей та доступності до освіти.
 
 
 
Автор: Сімакова Катерина АнатоліївнаПетиція від: Фізичної особиЗібрано підписів: 1000
Петиція розглянута

Необхідна кількість підписів: 1000Зібрано підписів: 1000Залишилося зібрати: 0

Відповідь на петицію
28.04.2023 на пленарному засіданні XXXVIII чергової сесії Криворізької міської ради петицію від 19.04.2023 №282023-ЕП "Реорганізація Криворізької загальноосвітньої школи ст.номер 116 у Гімназію з підрозділом початкова школа" не підтримано. Директор департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради Тетяна КРІПАК

Підписанти

Толмачова Тетяна Сергіївна
Дата підпису: 2023-04-24 08:50:14
Терещенко Ольга Володимирівна
Дата підпису: 2023-04-24 08:49:46
Комарова Лариса Дмитрівна
Дата підпису: 2023-04-24 08:48:43
Заярська Дар'я Анатоліївна
Дата підпису: 2023-04-24 08:46:00
Валько Карина Ігорівна
Дата підпису: 2023-04-24 08:44:20
Базаренко Альона Олександрівна
Дата підпису: 2023-04-24 08:41:12
Пунтус Валентина Вікторівна
Дата підпису: 2023-04-24 08:37:56
Бродецька Тетяна Павлівна
Дата підпису: 2023-04-24 08:37:41
Кочмар Наталія Валеріївна
Дата підпису: 2023-04-24 08:36:14
Совенко Софія Сергіївна
Дата підпису: 2023-04-24 08:34:57
Горіславець Ірина Анатоліївна
Дата підпису: 2023-04-24 08:34:25
Самойленко Олена Володимирівна
Дата підпису: 2023-04-24 08:34:25
Левченко Олена Вікторівна
Дата підпису: 2023-04-24 08:31:20
Лєсних Ельвіра Олександрівна
Дата підпису: 2023-04-24 08:26:57
Постоян Юлія Пантелеймонівна
Дата підпису: 2023-04-24 08:22:37
Поліщук Катерина Сергіївна
Дата підпису: 2023-04-24 08:17:32
Матохнюк Ірина Михайлівна
Дата підпису: 2023-04-24 08:16:51
Чоботарь Вікторія Іванівна
Дата підпису: 2023-04-24 08:14:43
Симирюк Артем Володимирович
Дата підпису: 2023-04-24 08:08:14
Старікова Наталя Анатоліївна
Дата підпису: 2023-04-24 08:03:59
Возненко Інна Володимирівна
Дата підпису: 2023-04-24 07:54:03
Шестаченко Сергій Олександрович
Дата підпису: 2023-04-24 07:44:59
Дорошенко Тетяна Василівна
Дата підпису: 2023-04-24 05:56:16
Рожкова Світлана Юріївна
Дата підпису: 2023-04-24 05:50:34
Лепеха Інна Анатоліївна
Дата підпису: 2023-04-24 00:25:48
Кривошлик Олександра Юріївна
Дата підпису: 2023-04-23 23:22:14
Панченко Ольга Вікторівна
Дата підпису: 2023-04-23 23:06:18
Батішова Олена Валеріївна
Дата підпису: 2023-04-23 22:49:39
Виговська Людмила Володимирівна
Дата підпису: 2023-04-23 22:15:57
Лаврова Ольга Володимирівна
Дата підпису: 2023-04-23 22:09:54
Турівний Владислав Сергійович
Дата підпису: 2023-04-23 22:06:13
Мамутов Марк Ігорович
Дата підпису: 2023-04-23 22:00:09
Євладенко Анна Павлівна
Дата підпису: 2023-04-23 21:58:14
Макатер Ярослава Вадимівна
Дата підпису: 2023-04-23 21:57:16
Голубєва Оксана Володимирівна
Дата підпису: 2023-04-23 21:53:13
Андрєєва Юлія Олексіївна
Дата підпису: 2023-04-23 21:44:54
Любич Юлія Василівна
Дата підпису: 2023-04-23 21:42:24
Лагоша Арсеній Володимирович
Дата підпису: 2023-04-23 21:38:55
Харченко Анна Валеріївна
Дата підпису: 2023-04-23 21:38:28
Філіпов Микита Миколайович
Дата підпису: 2023-04-23 21:38:12
Рибченко Віктор Федорович
Дата підпису: 2023-04-23 21:32:51
Васильківська Олена Володимирівна
Дата підпису: 2023-04-23 21:06:57
Лещенко Світлана Миколаївна
Дата підпису: 2023-04-23 21:04:21
Батішова Людмила Іванівна
Дата підпису: 2023-04-23 21:04:05
Черкаська Світлана Тихонівна
Дата підпису: 2023-04-23 20:57:58
Дзюба Богдан Володимирович
Дата підпису: 2023-04-23 20:46:29
Шийко Наталія Олегівна
Дата підпису: 2023-04-23 20:35:16
Остроух Сергій Олегович
Дата підпису: 2023-04-23 20:33:45
Пушкіна Діна Михайлівна
Дата підпису: 2023-04-23 20:30:27
Варламова Наталия Вячеславовна
Дата підпису: 2023-04-23 20:26:30
Сторінки   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»  


© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради